Column Corine Laurant

Directeur Corine Laurant schrijft maandelijks een column over een actueel onderwerp in onze organisatie. Deze verschijnt elke maand in het Purmerends Nieuwsblad. 

Klik op de afbeelding voor een PDFversie. 

Archief: 

Februari 2016: Afscheid Jelte de Graaf

December 2015: Samen vieren: Over het vieren van feestdagen op de kinderopvang

November 2015: Is kinderopvang duur?

Oktober 2015: Delen werkt: over de voortgang van ons shared service center

September 2015
:
Prinsjesdag: over de extra bestedingen aan kinderopvang en peuterspeelzalen


Augustus 2015:
Voeding en bewegen: over de rol van deze onderwerpen in ons pedagogisch beleid en een workshop voor ouders. 

Juli 2015: Onderwijs en opvang: één team: over een integraal kindcentrum in Purmerend Centrum

Juni 2015: Petitie
over een handtekeningenactie van de kinderen op de BSO

Mei 2015: Verhuizing! over de verhuizing van het hoofdkantoor van Kinderopvang Purmerend

April 2015: BSO 8+ over activiteiten voor de oudste kinderen op de buitenschoolse opvang

Maart 2015: Goede Start
over voor- en vroegschoolse educatie

December 2014: Welkom 2015, een vooruitblik naar een nieuw jaar

November 2014:
Workshops over het programma voor komend jaar

Oktober 2014: De raad op bezoek 
over het informeren van de raad van Purmerend

September 2014:
Kennis delen, over nieuwe manieren om samen te werken

Juli 2014: Vakantie is qualitytime,
over de opvang in vakantietijd

Juni 2014: Sport inspireert, over het belang van sporthelden

Mei 2014: Luister! Over luisteren naar wat je kind eigenlijk bedoelt. 

April 2014: Smakelijke moestuinen, over minimoestuinen op onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen