Centrale Ouderraad

Kinderopvang Purmerend wil een Centrale Ouderraad (COR) oprichten. Wij zoeken hiervoor ouders die als lid met ons mee willen praten en meedenken over organisatiebrede onderwerpen.

Wat is een Centrale Ouderraad?
De Centrale Ouderraadbehartigt de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen op centraal niveau. Tot het aandachtsgebied van de Centrale Ouderraad behoren onderwerpen die locatie overstijgend van aard zijn. De Centrale Ouderraad van Kinderopvang Purmerend adviseert bijvoorbeeld over het algemene kwaliteitsbeleid, het algemene pedagogisch beleidsplan en wijzigingen van de prijs.

Naast een Centrale Ouderraad blijven de lokale oudercommissies uiteraard bestaan voor het behartigen van de belangen van de locatie specifieke zaken. De lokale oudercommissies staan achter de oprichting van de Centrale Ouderraad en hebben hun goedkeuring gegeven op het reglement COR.

Meld u aan
Wilt u meepraten en meebeslissen en de kwaliteit van de kinderopvang positief beïnvloeden met uw eigen professionele deskundigheid, stel u dan kandidaat!

De Centrale Ouderraad kan van start gaan bij minimaal 5 leden en bestaat uit maximaal 7 leden. Bij de uiteindelijke samenstelling zullen wij erop toezien dat de opvangvormen KDV en BSO en zoveel mogelijk opvanglocaties vertegenwoordigd zijn. Ook hopen wij zoveel mogelijk verschillende professionele deskundigheid te hebben binnen de samenstelling van de Centrale Ouderraad.  Belangrijk hierbij is dat ouders die lid zijn van een lokale OC niet tegelijkertijd lid kunnen zijn van de COR.

Nadere informatie
De gewenste samenstelling van de COR vindt u hier.
Het reglement van de COR Kinderopvang Purmerend vindt u hier. 

Indien u interesse heeft, dan vragen wij u een korte motivatie te sturen samen met uw cv.  Uw reactie kunt u sturen aan s.dijkman@kinderopvangpurmerend.nl.
Voor vragen kunt u contact opnemen op 0299-454288.

Wij hopen dat wij uw kandidaatstelling mogen ontvangen. 

Met vriendelijke groet,

Corine Laurant
Directeur-bestuurder