Algemene informatie | Actuele beslisboom15-04-2021

Buitenschoolse opvang weer open per 19 april 2021

Uw kind is vanaf maandag 19 april weer van harte welkom op de vertrouwde locatie. Wij vangen uw kind graag weer op zoals u van ons gewend bent, maar dan uiteraard coronaproof. Vanaf maandag 19 april is uw kind aangemeld volgens de dagen in uw contract. U hoeft hem/haar niet aan te melden via het ouderportaal, wij maken het voor u in orde.

 

04-02-2021

Kinderdagverblijf en peuteropvang weer open per 8 februari 2021

De Rijksoverheid heeft besloten dat de kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties per 8 februari 2021 weer open mogen. De afgelopen periode is het een enorme taak voor u als ouder(s)/verzorger(s) geweest om werk/studie en de zorg voor de kinderen te combineren. We zijn blij dat we de kinderen weer op mogen vangen, we zien dit tenslotte als een zeer belangrijke taak. Helaas blijft de buitenschoolse opvang vooralsnog gesloten voor reguliere opvang.

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Uw kind is van harte welkom op de locatie waar hij/zij normaal gesproken komt. U hoeft uw kind niet aan te melden, wij maken het voor u in orde. Wilt u (nog) geen gebruikmaken van de opvang of kan uw kind door bijvoorbeeld klachten niet komen? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uw kind af te melden via het ouderportaal (kinderdagverblijf) of via de locatie (peuteropvang).

BSO
De buitenschoolse opvang blijft helaas vooralsnog gesloten voor reguliere opvang. De buitenschoolse opvang blijft wel geopend voor noodopvang voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met een cruciaal beroep en voor kinderen in een kwetsbare situatie. Neemt u momenteel noodopvang op de buitenschoolse opvang af? Dan hoeft u uw kind niet opnieuw aan te melden, wij maken het voor u in orde.

Veilige opvang
Uiteraard willen wij graag veilige opvang bieden voor de kinderen, ouder(s)/verzorger(s) en onze medewerkers. Daarom vragen we uw aandacht voor de beslisboom van BOINK en deze poster met onze voorzorgsmaatregelen vanuit de Overheid.

12-01-2021

Verlenging lockdown

De overheid heeft besloten om de lockdown te verlengen. Vooralsnog blijven onze locaties alleen geopend voor kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep en voor kwetsbare kinderen. We missen de kinderen die niet kunnen komen enorm en hopen dat we iedereen weer snel mogen ontvangen. We plaatsen regelmatig tips, leuke video’s en interessante berichten op onze socialmediakanalen. Zo zijn we wel op afstand, maar toch dichtbij!

 

15-12-2020

Aanvullende informatie sluiting kinderopvang

Vanaf morgen, woensdag 16 december 2020, kunnen wij alleen nog opvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Staat uw beroep niet in de lijst die de overheid heeft opgesteld, dan kunnen wij uw kind(eren) helaas niet opvangen. Er is noodopvang beschikbaar voor kinderen op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Peuteropvanglocaties zijn gesloten.

Wilt u gebruikmaken van de noodopvang, stuur dan bij voorkeur zo snel mogelijk een e-mail naar planning@kinderopvangpurmerend.nl. Noteer hierin de naam van uw kind(eren), de locatie en de gewenste dagen. U kunt opvang afnemen op de dagen en uren zoals deze in uw contract vermeld staan. Wilt u meer dagen opvang afnemen dan in uw huidige contract staan, dan vragen wij u dit door te geven per e-mail. U ontvangt dan een factuur.
Heeft u een contract voor woensdagen en heeft u morgen, woensdag 16 december, al noodopvang nodig, dan bent u van harte welkom. Let op: Dit kan alleen als u een cruciaal beroep heeft.

Heeft uw kind of een huisgenoot gezondheidsklachten? Raadpleeg dan de beslisboom. Hiermee kunt u bepalen of uw kind wel of niet naar de opvang mag. Let op: Opvang is niet mogelijk als een huisgenoot positief getest is op het coronavirus of op de uitslag van een test wacht.

 

14-12-2020

Kinderopvang Purmerend opent deuren voor noodopvang

Zojuist heeft minister-president Mark Rutte in zijn toespraak aangegeven dat de scholen sluiten tot tenminste 19 januari 2021. Ook de reguliere kinderopvang wordt gesloten. Wij kunnen u alvast informeren dat wij, net zoals tijdens de vorige lockdown, onze deuren openen voor noodopvang. Dat betekent dat wij alleen nog opvang bieden aan kinderen van ouders/verzorgers met een cruciaal beroep en aan kwetsbare kinderen. Morgen, dinsdag 15 december, infomeren wij u uitgebreid. Wij zullen u dan ook praktische informatie geven. U hoeft uw kind nog niet aan te melden/ af te melden via het ouderportaal. Als dit in een later stadium nodig is, informeren wij u uiteraard. Wij houden u op de hoogte.

 

14-12-2020

Vragen rondom mogelijke sluiting kinderopvang

Wij kunnen ons voorstellen dat u precies wil weten met welke maatregelen het kabinet komt. In de media wordt gesproken over een mogelijke sluiting van scholen en een mogelijk specifieke rol voor de kinderopvang. De ministerraad overlegt nog over de maatregelen. Om 19.00 uur vanavond geeft minister-president Mark Rutte een toespraak. Tijdens deze toespraak worden de maatregelen bekendgemaakt. Vervolgens kijken wij naar de mogelijkheden voor kinderopvang. Zodra het mogelijk is, informeren wij u.

 

14-10-2020

Gewijzigd protocol: Mondneuskapje dringend geadviseerd

Vanaf heden geldt het dringend advies om een mondneuskapje te dragen, als u uw kind(eren) komt brengen/halen en wanneer u een van onze locaties betreedt. Dit advies geldt overigens ook voor andere bezoekers zoals GGD-inspecteurs/leveranciers en tijdens rondleidingen.

 

12-10-2020

Gewijzigd protocol: Richtlijnen omtrent verkoudheid

Het RIVM heeft richtlijnen opgesteld omtrent verkouden kinderen en kinderopvang/school. Kinderen die neusverkouden zijn (snot in/uit de neus, eventueel met niezen, een kuchje en/of keelpijn) kunnen onder bepaalde voorwaarden gewoon naar de kinderopvang komen. De volgende maatregelen zijn van kracht:

 • Alle kinderen, van 0 t/m 12 jaar, mogen met neusverkoudheidsklachten naar de kinderopvang, behalve:
  o als zij koorts (vanaf 38 graden) hebben of andere klachten passend bij COVID-19 hebben;
  o als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie;
  o als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.
 • Als een kind gedurende de dag klachten passend bij COVID-19 maar anders dan neusverkoudheidsklachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis. Ook bij twijfel wordt het kind naar huis gestuurd.

Vind u het moeilijk om te bepalen of uw kind naar de opvang mag? Bekijk dan hier de beslisboom.

Hoe lang moet een ziek kind thuis blijven?
Als het kind minimaal 24 uur geen benauwdheid, hoesten of koorts meer heeft gehad, doorloop de beslisboom dan opnieuw.

Wat zijn de regels voor ouders en kinderen die op vakantie zijn geweest in landen met een oranje of rood reisadvies?
Het wordt afgeraden om op vakantie te gaan naar ‘oranje landen’, voor ‘rode landen’ geldt een negatief reisadvies. Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Is het kind minder dan 10 dagen geleden in een oranje of rood gebied geweest? Dan blijft het kind ook thuis.

 

14-08-2020

Gewijzigd protocol: kinderen (0-4 jaar) blijft thuis na vakantie in rood of oranje gebied

Bent u en/of uw kind op vakantie geweest in een land met een oranje en/of rood reisadvies? Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar het kinderdagverblijf of peuteropvang mogen. Dit is een voorzorgsmaatregel, vanwege het frequente en intensieve contact (verzorging, voeding, knuffelen) dat kinderen in deze leeftijdscategorie hebben met de pedagogisch medewerkers. Ook als uw kind al reeds langs is geweest op het kinderdagverblijf na de vakantiereis, moeten zij (vanaf nu) alsnog thuisblijven totdat de quarantaineperiode is verstreken.

 

27-07-2020

Kind wel óf niet naar de kinderopvang

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moet in Nederland iedereen die klachten heeft die bij het coronavirus passen thuisblijven. Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer over. Hierdoor worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van kinderopvang. Daarom heeft het RIVM richtlijnen opgesteld omtrent verkouden kinderen en kinderopvang. Kinderen die neusverkouden met eventueel niezen, een kuchje en/of keelpijn kunnen onder bepaalde voorwaarden naar de kinderopvang komen. De volgende maatregelen zijn van kracht:

Voor kinderen van 0 tot en met 6 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

 • als het kind koorts heeft (vanaf 38 graden);
 • een of meerdere klachten heeft zoals hoesten, verlies reuk/smaak, benauwd;
 • als het kind in de afgelopen twee weken contact heeft gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als het kind iemand in binnen het huishouden heeft met koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid).

Voor kinderen van 7 t/m 12 jaar geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar de kinderopvang mogen, behalve:

 • als het kind koorts heeft (vanaf 37,5 graden);
 • een of meer klachten heeft zoals hoesten, verlies reuk/smaak, benauwd;
 • als het kind in de afgelopen twee weken contact heeft gehad met iemand (binnen of buiten het huishouden van het kind) met een bevestigde COVID-19 infectie;
 • als het kind iemand in binnen het huishouden heeft met koorts (vanaf 37,5 graden) en/of benauwdheid).

28-05-2020

Vanaf 8 juni: alle locaties volledig open, noodopvang vervalt

De kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties zijn sinds 11 mei al volledig geopend voor reguliere opvang. De buitenschoolse opvang gaat vanaf 8 juni ook weer volledig open. Ook de kinderen van de BSO zijn daarom weer van harte welkom op de vertrouwde dagen.
Per 8 juni komt onze noodopvang voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van ouder(s)/verzorger(s) met cruciale beroepen te vervallen, omdat de scholen en opvang weer volledig open gaan. Heeft u behoefte aan extra opvang? Dan kunt u deze op de gebruikelijke manier bij ons aanvragen. Neem gerust contact met ons op, wij helpen u graag verder.

 

11-05-2020

Kinderopvang weer open per 11 mei.

Vanaf 11 mei zijn onze locaties weer open en bieden wij weer de reguliere opvang. Wij hebben de kinderen gemist en zijn ontzettend blij dat iedereen weer welkom is! Om de opening zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen, hanteren wij enkele aangepaste maatregelen. Deze maatregelen kunt u hier nalezen.

Ook blijven er nog restricties van kracht als uw kind klachten heeft (hoesten, niezen, verkouden, of als uw kind of iemand uit het gezin koorts heeft). Indien uw kind niet naar de opvang gaat, verzoeken wij u om uw kind af te melden via het ouderportaal.

 

01-04-2020

Verlenging sluiting kinderopvang.

De Rijksoverheid heeft besloten om de kinderopvang vooralsnog tot en met 28 april gesloten te houden. In de komende periode kunnen wij daarom helaas nog geen reguliere kinderopvang bieden. Wij blijven wel noodopvang bieden aan kinderen van ouders/verzorgers die werkzaam zijn in een cruciaal beroep.

nieuwe aanmeldprocedure vanaf 6 april 2020

Uw kind(eren) worden vanaf 6 april 2020 tot en met 28 april 2020 tijdelijk volledig afgemeld voor de reguliere opvang, ook als u normaal gesproken vaste dagen afneemt. Om zeker te zijn van een noodopvangplek tot en met 28 april 2020, is het daarom belangrijk dat u de nieuwe aanmeldprocedure volgt.

Wij verzoeken u vriendelijk om vanaf 6 april 2020 alle opvangdagen voor noodopvang aan te vragen via de app van het ouderportaal. Doe dit dus ook als u al jaren vaste dagen afneemt. U kunt vanaf heden dagelijks uw gewenste opvangdagen tot en met 28 april 2020 doorgeven. Om een opvangplek voor uw kind(eren) te kunnen garanderen, moeten wij uw verzoek bij voorkeur 3 dagen, maar tenminste 24 uur van tevoren ontvangen hebben. Als uw aanvraag is goedgekeurd, ontvangt u een e-mail. Het gaat hierbij om de aanvragen vanaf 6 april 2020, de aanvragen tot 6 april 2020 zijn reeds verwerkt in het ouderportaal.

 

27-03-2020

Noodopvang alleen tijdens daadwerkelijke werkdagen.

Het is essentieel dat wij onze pedagogisch medewerkers en de kinderen op de opvang goed beschermen. Wij vragen daarom ook aan ouders in cruciale beroepen om opvang te vinden in de eigen directe omgeving. Lukt dit niet, dan staan wij uiteraard graag voor u klaar. U kunt deze noodopvang alleen gebruiken tijdens uw werkdagen en op de tijden dat u ook daadwerkelijk werkzaam bent. Zo kunnen we zoveel mogelijk ouders/verzorgers in vitale beroepen helpen. Heeft u uw kind(eren) wel aangemeld, maar heeft u de opvang niet nodig? Laat het ons weten. Dan kunnen we hier rekening mee houden. Zo kunnen we iedereen die dit nodig heeft, opvang blijven bieden.
Aan het gebruik van noodopvang voor kinderen van mensen in cruciale beroepen zijn geen kosten verbonden. Met deze regeling worden de kosten voor de ouders gecompenseerd en kunnen de kinderopvangorganisaties overeind blijven. Om dit administratief in orde te maken, ontvangen wij graag  een werkgeversverklaring. Alleen met een geldige werkgeversverklaring en een beroep in de cruciale sector, kunnen wij de noodopvang blijven bieden. U kunt de werkgeversverklaring per e-mail sturen naar info@kinderopvangpurmerend.nl of geven aan de pedagogisch medewerker van de locatie.

 

23-03-2020

Alle ouders krijgen hun eigen bijdrage kinderopvang terug.

De overheid heeft de formele kinderopvang gesloten tot en met 6 april 2020, behalve voor kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken. Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en hun factuur blijven doorbetalen wordt er een compensatie vanuit de overheid geregeld. Dit geldt ook voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. Lees meer via: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-en-kinderopvang/ouders

 

19-03-2020

Tijdelijke sluiting locaties Kinderopvang Purmerend.

De overheid besloten om alle kinderopvanglocaties tot en met tenminste 6 april 2020 te sluiten om zo de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Hierdoor kan Stichting Kinderopvang Purmerend alleen opvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Opvang voor kinderen van ouders die in vitale beroepen werken vindt wel plaats, mits ze geen van de door de RIVM genoemde klachten vertonen. Klik hier voor de lijst van de goedgekeurde cruciale beroepen.