Diversiteit in IJsland

Corine Laurant bezocht met VNO-NCW IJsland om zich daar te laten inspireren over diversiteit. Lees hier haar ervaring!

Recent bracht ik met het landelijke vrouwennetwerk van VNO-NCW een werkbezoek aan IJsland. Op de agenda: diversiteit! Een onderwerp dat mij zeer aan het hart ligt. Ik ben van mening dat mannen en vrouwen elkaar op veel vlakken versterken en ik vind dat we de kracht van diversiteit nog veel meer mogen inzetten. Een samenwerking tussen mannen en vrouwen, waarbij we gebruik maken van elkaars sterke punten en inzichten, is bijvoorbeeld binnen het bedrijfsleven erg krachtig. Toch is de realiteit nog anders. Onderzoekscijfers laten zien dat we in Nederland nog een weg te gaan hebben op dit gebied: vrouwen zijn bijvoorbeeld nog ondervertegenwoordigd in besturen en commissariaten. Daarnaast is er nog altijd een verschil in beloning. Dit was voor mij de reden om mee te gaan naar IJsland, waar diversiteit hoog op de agenda staat. Het was zeer inspirerend!

Diversiteit opnemen in de wet?
In IJsland is enige jaren geleden in de wet afgesproken dat er een evenwichtige verdeling moet zijn tussen vrouwen en mannen op bepaalde posities. Daar is lang over gesproken: is een wet (en dus verplichting) het juiste middel? Ook in Nederland is dit gesprek gaande. Het gaat in de basis natuurlijk om de juiste personen op de juiste posities. Maar nu die wet in IJsland er is, wordt het gesprek wel anders gevoerd. Hoe gaan we dit samen inzetten? Welke vrouwelijke kenmerken heeft een bedrijf nodig? Waarom is het salaris anders? Tot op heden kregen vrouwen in het land, net als in de meeste andere landen, doorgaans minder betaald dan mannen. Een nieuwe wet verplicht werkgevers met meer dan 25 werknemers vanaf 2018 mannen en vrouwen gelijk te belonen voor hetzelfde werk. IJsland is daarmee het eerste land ter wereld waar dit het geval is.

Opvang en verlof
Voor een goede diversiteit en een hoger percentage werkende vrouwen in hogere posities moeten de randvoorwaarden zoals ouderschapsverlof en kinderopvang goed in orde zijn. In IJsland hebben zowel vrouwen als mannen negen maanden verlof na de bevalling: eerst de vrouw drie maanden en vervolgens de man. Daarna zijn er nog drie maanden vrij te verdelen. Dit zorgt ervoor dat vrouwen in een goede positie worden gebracht om te gaan werken, als zij dit willen uiteraard. Indrukwekkend vond ik ook de manier waarop vrouwen elkaar steunen: er is een stevig netwerk met een positieve, ondersteunende cultuur onderling.

Bewust in gesprek
Natuurlijk heeft IJsland minder inwoners dan Nederland en hebben wij hierbij onze eigen uitdagingen. Toch zie ik hier grote kansen en ik denk dat er veel kracht zit in de juiste onderlinge samenwerking tussen mannen en vrouwen. Bewustwording en in gesprek zijn met elkaar: dat neem ik mee naar mijn eigen omgeving en organisatie.