Welkom op de peuteropvang

De peuteropvang is een gezellige en veilige omgeving voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij Kinderopvang Purmerend leert uw peuter in een warme sfeer stap voor stap de wereld verkennen. Samen spelen, tekenen, eten, dansen en zingen. Uw kind is bij ons in goede handen.

Onder leiding van een gekwalificeerde beroepskracht speelt uw kind met andere kinderen, zingen ze samen liedjes in de kring, knutselen ze de prachtigste dingen in elkaar en ravotten ze buiten op het speelplein. Peuters leren op die manier spelenderwijs omgaan met leeftijdsgenootjes en ze doen een hoop nieuwe ervaringen op. Wij streven er naar zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aan te gaan met het basisonderwijs, om hiermee de overgang van peuteropvang naar basisschool zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Uw kind komt minimaal twee vaste dagdelen van ongeveer drie uur naar de peuteropvang.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Vier van onze peuteropvanglocaties werken met een speciaal programma dat Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) wordt genoemd. Het programma richt zich met name op het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook andere ontwikkelingsgebieden zoals de motorische en cognitieve vaardigheden krijgen door het gebruik van de programma’s extra aandacht. De peuter krijgt door het bezoeken van de peuteropvang een goede start om straks als het 4 jaar wordt in te stromen in het basisonderwijs.

Voor een plaats op een VVE-peuteropvang heeft uw kind een speciale indicatie nodig van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Ook op onze peuteropvanglocaties werken ze op basis van ons pedagogisch beleid. Dit beschrijft onze visie over het opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. De volgende opvoedingsdoelen staan hierin centraal:

  • zorgen dat kinderen zich emotioneel veilig voelen;
  • kinderen de gelegenheid bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen;
  • het begeleiden van kinderen in hun sociale ontwikkeling;
  • kinderen leren omgaan met normen en waarden uit de samenleving.

Elke locatie heeft een praktische vertaling gemaakt van dit beleid, het pedagogisch werkplan. Deze zijn te vinden op de pagina’s van de locaties.