Inschrijven en wijzigen

 

Inschrijven kinderdagverblijf
inschrijfformulier kinderdagverblijf
Inschrijven is mogelijk vanaf het moment dat de uitgerekende datum bekend is.

Inschrijven buitenschoolse opvang
inschrijfformulier buitenschoolse opvang
Inschrijven is mogelijk vanaf 3 jaar.

Inschrijven peuteropvang
inschrijfformulier peuterspeelzaal
Inschrijven is mogelijk vanaf 1 jaar.

Zodra wij de inschrijving hebben ontvangen, krijgt u van ons een ontvangstbevestiging.
Inschrijven is bij ons trouwens geheel vrijblijvend!
Let op! Als uw kind gebruik maakt van een van onze kinderdagverblijven en vier jaar wordt, stroomt het niet automatisch door naar de buitenschoolse opvang. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw kind aan te melden voor de buitenschoolse opvang via het daarvoor bestemde inschrijfformulier. 

Registreren overblijven
Op de Willem Eggert School, de Klim-op school en De Toermalijn verzorgen wij het overblijven. Om hiervan gebruik te kunnen maken, dient u uw kind vooraf te registreren. Gebruik hiervoor het Registratieformulier Overblijven. 

Afmelden buitenschoolse opvang
Als uw kind een dag niet naar de buitenschoolse opvang kan komen, kunt u hem of haar rechtstreeks bij de locatie afmelden. Contactgegevens vindt u op de locatiepagina. 

Opzeggen van uw plaatsingsovereenkomst
Het gedeeltelijk of volledig opzeggen van uw overeenkomst van kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang kan per elke gewenste datum, de opzegtermijn is 1 maand.
Opzeggen van de peuteropvang kan per 1e of 16e van de maand, ook hier is de opzegtermijn 1 maand. Per 1 januari 2018 kunt u de peuteropvang ook per elke gewenste datum opzeggen. De opzegtermijn van 1 maand blijft van kracht.

Als u wilt opzeggen kunt u het
opzegformulier plaatsingsovereenkomst gebruiken.

Wijziging doorgeven

Een aanvraag voor uitbreiding van het aantal afgenomen dagdelen, wisseling van dagdelen, een adreswijziging of een wijziging van de tenaamstelling van het contract geeft u per e-mail aan ons door. Vermeld in uw bericht altijd de naam van het kind, de geboortedatum en de opvanglocatie. Houdt u bij aanvraag van uitbreiding of wisseling van dagdelen rekening met een wachtlijst. U krijgt van ons een ontvangstbevestiging.