Welkom op het kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is een betrouwbare opvangplek voor uw kind, zodat u met een gerust hart kunt werken of studeren. Onze kinderdagverblijven bieden opvang aan kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar oud. Wij bieden verschillende flexibele opties zoals halve dagen, om-de-week opvang of incidentele opvang. Onze pedagogisch medewerkers hebben veel kennis van de ontwikkeling van kinderen en ondersteunen kind én ouder. Elke middag eten we gezamenlijk een warme maaltijd. Elk kinderdagverblijf is open van 7.00 uur tot 18.30 uur. 

Wilt u de sfeer op ons kinderdagverblijf zelf ervaren? Vraag een vrijblijvende rondleiding aan!

Flexibele opvang
U kiest voor de opvang die past bij uw dagindeling:

- Hele dagopvang van 10,5 of 11,5 uur per dag
- Halve dagopvang (dagelijks bij locatie de Bereboot en Speelplaneet) middag tijd: 13:00-18:30
- Om-de-week opvang bij locatie de Bereboot en Speelplaneet
- Incidentele opvang zonder contract middels een Opvang Flexpas
De tarieven van het kinderdagverblijf vindt u hier. 

Warme maaltijd
Elke middag eten de kinderen een gezonde, verse warme maaltijd op het kinderdagverblijf. Zien eten doet eten! Bovendien ontlast dit ouders in hun drukke 'avondspits': het kind heeft in elk geval al 1 gezonde maaltijd gehad. 

Opvoeden volgens plan
Ons pedagogisch beleid beschrijft onze visie over het opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. De volgende opvoedingsdoelen staan hierin centraal:

  • zorgen dat kinderen zich emotioneel veilig voelen;
  • kinderen de gelegenheid bieden om zich persoonlijk te ontwikkelen;
  • het begeleiden van kinderen in hun sociale ontwikkeling;
  • kinderen leren omgaan met normen en waarden uit de samenleving.

Elke locatie heeft een praktische vertaling gemaakt van dit beleid, het pedagogisch werkplan. Deze zijn te vinden op de pagina’s van de locaties.

Verticale groepen
Op onze kinderdagverblijven zitten kinderen van 0 tot 4 jaar samen in een groep. Zo leren ze al snel omgaan met kinderen van verschillende leeftijden. Een kind hoeft bovendien niet telkens te wennen aan een nieuwe medewerker. 

Foto's en dagverslag via ouderportaal en app
U ontvangt direct van de medewerkers een verslag én foto's van de beleving kan uw kind. Zo krijgt u een fijn beeld van de ervaringen en ontwikkelingen op de opvang. 
Via het ouderportaal en app kunt u ook bv dagen ruilen, extra opvang aanvragen, nieuwsberichten lezen of een berichtje sturen aan de medewerkers van de groep. Lees hier meer. 

Kinderkapper
Makkelijk voor u als ouder én uw kind: de kinderkapper komt regelmatig langs op de locatie. Ze knipt volgens uw wensen en door de bekende omgeving vinden kinderen het vaak niet meer zo spannend. 
U leest hier wanneer ze op uw locatie komt. En middels dit formulier kunt u uw wensen aangeven. 

Veiligheid voor alles: het vierogenprincipe
Onze kinderdagverblijven het vierogenprincipe: elke medewerker kan op elk moment van de dag gezien en/of gehoord worden door een collega. Een veilig idee! In dit document leest u hier mee over.