't Klavertje

Er klinkt muziek in het lokaal van peuteropvang ’t Klavertje. Pedagogisch medewerkster Leontine heeft haar blokfluit mee. Samen zingen de kinderen liedjes en dansen ze op de muziek die Leontine maakt. Door zang en muziek leren de kinderen veel nieuwe woorden op een vrolijke manier.

Welkom bij ’t Klavertje! Wij zijn gevstigd in de gors, in hetzelfde gebouw als oecumenische basisschool het Trifolium in de Gors en buitenschoolse opvang de Bloem. Wij bieden een veilige, kleinschalige en leerzame aanloop naar de basisschool.

Samen spelenderwijs leren

Onze pedagogisch medewerkers creëren een warme en ontspannen sfeer waarin kinderen gewend raken om in een groep te spelen. Samen knutselen, dansen en buiten op avontuur. Uw kind doet zo op speelse wijze veel vaardigheden op én heeft daar plezier in.

Taalontwikkeling

Op verschillende manieren besteden wij aandacht aan de (taal)ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld tijdens rollenspellen, kringactiviteiten, zingen en (voor)lezen. Wij sluiten aan bij de beleveniswereld van de kinderen. Elke activiteit krijgt hierdoor een zinvolle betekenis, want alles wordt gebruikt als leer- en opvoedmoment.

Zelfverzekerd naar de basisschool

Wij hechten veel waarde aan de prettige samenwerking met basisschool het Trifolium. Uw peuter maakt kennis met de kleuters en de leraren van de school tijdens gezamenlijke activiteiten. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met elkaar, met verschillende spel- speelsituaties en materialen. Hierdoor doen zij weer een hoop nieuwe ervaringen op. Vertrouwde gezichten in een vertrouwde omgeving verkleinen de ‘grote’ stap naar groep 1.

Persoonlijk contact

Een goed contact tussen ouders en pedagogisch medewerker vinden wij ook heel belangrijk. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en vinden het leuk als af en toe betrokken bent bij een activiteit.

Ouders aan het woord

“Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar de Bereboot”

Kom bij ons kijken
Vraag hier een rondleiding aan
direct aanvragen
bekijk al onze locaties