Pedagogiek

Pedagogisch beleid

Ons pedagogisch beleid geeft de visie van Kinderopvang Purmerend weer op het opvoeden van kinderen in een andere situatie dan de thuissituatie. Het geeft inzicht in wat u van ons mag verwachten en waar wij voor staan. Voor de pedagogisch medewerkers vormt dit beleid het uitgangspunt voor het dagelijks handelen. Zo weet u hoe wij uw kinderen begeleiden tijdens de opvang.

Wij kiezen niet voor één specifieke pedagoog of richting voor onze visie op kinderen, maar combineren visies van verschillende pedagogen, filosofen, onderwijskundigen en psychologen met onze eigen inzichten. Belangrijk onderdeel van ons pedagogisch beleid zijn vier de opvoedingsdoelen van Marianne Riksen-Walraven. Zij onderschrijft het belang van vroege sociale ervaringen op de ontwikkeling van kinderen en onderzoekt specifiek de invloed van omgang met kinderen binnen de kinderopvang. Lees in ons pedagogisch beleid hoe wij concreet vorm geven aan deze principes. In ons beleid leggen wij uit hoe wij:

  • zorgen voor fyisieke en emotionele veiligheid van het kind;
  • de ontwikkeling van het kind stimuleren en observeren;
  • de binnen- en buitenruimte inrichten;
  • samenwerken met de ouders;
  • de kwaliteit op orde houden.

We hebben een uitgebreide versie voor ouders die er alles van willen weten, maar ook een samenvatting voor degenen die snel kennis willen nemen van onze visie:
Pedagogisch beleid 0-4 jaar (uitgebreide versie)
Samenvatting pedagogisch beleid 0-4 jaar
Pedagogisch beleid 4-12 jaar (uitgebreide versie)
Samenvatting pedagogisch beleid 4-12 jaar

Pedagogische tips in het Purmerends Nieuwsblad
Kinderopvang Purmerend heeft veertig jaar pedagogische ervaring. Wij delen deze ervaring graag met u als ouder. Onze pedagogisch coaches kunnen u helpen bij opvoedvragen en ondersteunen onze pedagogisch medewerkers op de groep. Daarnaast lichten we regelmatig opvoedkundige thema's toe, deze worden onder andere geplaatst in het Purmerends Nieuwsblad. 

Thema: boodschappen doen met een peuter (met gratis download boodschappen iconen!)
Thema: Pesten (download de tips om hiermee als ouder aan de slag te gaan)