Positief opvoeden

Alles wat je aandacht geeft, groeit!

Kinderen opvoeden is een belangrijke, uitdagende taak, die niet altijd makkelijk is. Kinderopvang Purmerend gebruikt Positief Opvoeden, volgens de methode Triple P. Zo werken wij aan het opbouwen van een positief contact met de kinderen, bevorderen wij goed gedrag , leren we de kinderen nieuwe vaardigheden aan en stimuleren we de ontwikkeling.

Positief Opvoeden is een laagdrempelige opvoedmethode die zeer geschikt is om gebruikt te worden door ouders of verzorgers. Het geeft u handvatten over opvoeden. U krijgt (weer) grip op veelvoorkomende situaties zoals driftbuien, huilen, niet willen eten, ongewenst gedrag als slaan, schoppen of bijten. U leert onder andere het ongewenste gedrag te reguleren, een positief contact op te bouwen met uw kind en … meer te genieten van het opvoeden!

Bij de pedagogisch medewerkers van onze kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kunt u terecht voor vragen of advies.

Weet u dat Positief Opvoeden een eigen website heeft met veel tips en uitleg?