Proces bestuurlijke fusie SKOP en OPSPOOR

Proces bestuurlijke fusie SKOP en OPSPOOR

Op 18 juli 2018 hebben wij een intentieovereenkomst getekend voor het doen van onderzoek naar een bestuurlijke samenwerking met onze partner OPSPOOR. Dit uitgebreide onderzoek heeft plaatsgevonden en wijst uit dat de intensievere samenwerking veel voordelen biedt voor kind, ouder, medewerker en maatschappij.

Visie

SKOP en OPSPOOR hebben elkaar gevonden in de maatschappelijke opdracht om kinderen maximaal te begeleiden bij hun ontwikkeling. Om die uit te kunnen voeren, is het van groot belang dat onderwijs en opvang nog veel meer samenwerken dan nu al het geval is. Door een compleet aanbod worden school en opvang veelzijdige plekken die elkaar aanvullen en waar kinderen op verschillende manieren leren en spelen. Wij dromen van kindcentra waarin kinderen hun talenten ontdekken en wij kinderen ondersteunen en begeleiden bij hun ontwikkeling en ouders ondersteunen en ontzorgen.

Twee organisaties met één bestuur met één maatschappelijke opdracht

Om onze visie in de praktijk te kunnen realiseren, onderzoeken wij de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie. Met deze constructie kunnen beide organisaties bestuurd worden vanuit een gezamenlijk bestuur en bedrijfskantoor. Naast onze gezamenlijke visie en missie zien wij een passende en verbindende maatschappelijke opdracht.

Deze samenwerking geeft ons de kans om onze expertise nog meer in te zetten om kinderen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Tegelijkertijd kan de samenwerking zorgen voor een divers samengesteld team in het kindcentrum en interessante loopbaanmogelijkheden voor onze medewerkers. Vanzelfsprekend blijven wij ook in de nieuwe constructie samenwerken met andere schoolbesturen.

Wat betekent dit voor ouder(s) en kind(eren)?

Wij willen dat de samenwerking veel meerwaarde biedt aan ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren). Wij werken nu al op verschillende locaties als kindcentrum en deze samenwerking wordt doorontwikkeld. Hoe wij dat gaan invullen, wordt de komende maanden onderzocht.