Peuterspeelzaal 't Boterbloempje

‘t Boterbloempje is een gezellige ruime speelzaal, waar veel te beleven is voor de kinderen. Zo hebben wij o.a. een huishoek, een bouwhoek, een puzzelhoek. De peuterspeelzaal werkt met een voor- en vroegschoolse educatieprogramma.

Er is een maandag/donderdag groep en een dinsdag/vrijdag groep en in de groepen kunnen 15 kinderen geplaatst worden.  De pedagogisch medewerkers zijn allemaal gecertificeerd om te werken op een VVE-peuterspeelzaal. Zij hebben hiervoor een speciale training gevolgd.

Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE)
Door de overheid is het traject Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) opgezet. Dit loopt door in de onderbouw van de basisschool. Kinderen die dit programma volgen:

  • Krijgen extra aandacht voor hun taal- en spraakontwikkeling; 
  • Leggen een goede basis voor de basisschool; 
  • Maken makkelijker de overstap naar de basisschool.

’t Boterbloempje werkt volgens de speel- en leermethode Uk en Puk. Na twee peuterjaren kan uw kind naar groep één van basisschool De Ranonkel.