Welkom bij peuterspeelzaal Hiawatha

Peuterspeelzaal de Hiawatha is een knusse gezellige speelzaal, waar veel te beleven is voor de kinderen. We zijn samen met BSO de Blokhut en Basisschool de Nieuwe Wereld gevestigd in een modern schoolgebouw.
Op de groep hebben wij o.a. een huishoek, een bouwhoek en een speelhuis. Kinderen van 2 tot 4 jaar spelen samen in de groep. De groep heeft een maximale bezetting van 16 kinderen. Hiawatha heeft ochtend- en middaggroepen en is ook op woensdagochtend geopend.

Nieuwe ontdekkingen doen
Om kinderen een gevoel van veiligheid te geven, ziet elke dag er in de basis hetzelfde uit. Na de inloop, waarbij ouders nog even gezellig met hun kind kunnen spelen of met de andere ouders kunnen kletsen, gaan we in de kring zitten. We zingen liedjes, praten gezellig over het thema dat wij behandelen. We sluiten de kring altijd af  met een lekker een stukje fruit en drinken.
Op de peuterspeelzaal doet uw kind nieuwe ontdekkingen. Uw kind speelt met spelmateriaal speciaal voor zijn leeftijd en doet zo op speelse wijze veel vaardigheden op. Door samen te zingen, luisteren, dansen, spelen en knutselen, maken de kinderen contact met andere peuters en de medewerkers. Zo raken ze gewend om in een groep te spelen en door andere volwassenen begeleid te worden. Het maakt de stap naar de basisschool vaak makkelijker.

Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE)
Door de overheid is het traject Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) opgezet. Dit loopt door in de onderbouw van de basisschool. Kinderen die dit programma volgen:

  • krijgen extra aandacht voor hun taal- en spraakontwikkeling;
  • leggen een goede basis voor de basisschool;
  • maken makkelijker de overstap naar de basisschool.

Hiawatha  werkt volgens het programma van Uk&Puk. Puk is een gelige knuffelpop en altijd aanwezig op de speelzaal. We behandelen met Puk iedere zes weken een thema dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen.  De eerste stapjes op het gebied van taal, rekenen en sociale vaardigheden komen allemaal aan bod. We bieden activiteiten aan in een circuitmodel. Dit betekent dat we met kleine groepjes activiteiten aanbieden. Zo lezen we met een paar kinderen een boek en met een ander groepje spelen we een fantasiespel in de themahoek.

Wilt u graag een kijkje komen nemen, neem dan even contact op met de pedagogisch medewerkers van de speelzaal. U en uw kind zijn van harte welkom!