Peuterspeelzaal 't Klavertje

PSZ 't Klavertje is gevestigd in oecumenische basisschool het Trifolium in de Gors. Kiezen voor ‘t Klavertje is kiezen voor een veilige, kleinschalige, gezellige maar vooral leerzame aanloop naar de basisschool.

Kinderen komen twee vaste ochtenden in de week, te weten maandag/donderdag of dinsdag/vrijdag.  Op de peutergroep werkt één vaste pedagogisch gekwalificeerde beroepskracht ondersteund door een stagiaire. De maximale bezetting is 13 kinderen per groep.

Leren spelen is door spelen leren
’t Klavertje biedt een veilige en vertrouwde speel- leeromgeving, waar kinderen de mogelijkheid krijgen hun persoonlijke en sociale vaardigheden te ontwikkelen en zich waarden en normen, de 'cultuur' van de samenleving, eigen leren maken. Op verschillende manieren wordt aandacht besteed aan de (taal)ontwikkeling van de kinderen. Dit gebeurt onder andere door rollenspel (de ‘grote mensen wereld’ nadoen), kringactiviteiten als praten, zingen en (voor)lezen, binnen en buiten spelen, knutselen en tal van andere afwisselende activiteiten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gekeken naar en gewerkt vanuit de beleveniswereld van de kinderen. Elke activiteit krijgt hierdoor een zinvolle betekenis, want alles wordt gebruikt als leer- en opvoedmoment.

Zowel ’t Klavertje als het Trifolium hechten veel waarde aan de onderlinge samenwerking, waarvan gezamenlijke activiteiten met de kleuters onderdeel zijn. Zo leren kinderen spelenderwijs omgaan met leeftijdsgenootjes, met verschillende spel- speelsituaties en materialen. Hierdoor doen zij weer een hoop nieuwe ervaringen op. Het in contact komen met leerkrachten en kleuters verkleint de ‘grote’ stap naar het basisonderwijs.

Een goede, open en eerlijke communicatie tussen ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers vinden wij erg belangrijk. Om ouders op de hoogte te houden van de ontwikkelingen van hun kind, verzorgen wij jaarlijks tien minuten gesprekjes. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging. Aan het einde van de peuterperiode krijgt u een eindgesprek en wordt een overdrachtsformulier ingevuld, waarmee de eerste stap naar de basisschool wordt gezet. Heeft u tussentijds vragen of problemen, dan kunt u altijd een afspraak maken.