Peuterspeelzaal de Pioniertjes

De groep peuters van de Pioniertjes wordt begeleid door twee vaste pedagogisch medewerkers. Er is veel aandacht besteed aan de inrichting van de ruimte. Verschillende speelhoeken zorgen voor optimale spel- en leeromstandigheden. Zo hebben we een huishoek, bouwhoek, wisselhoek (themahoek), leeshoek en een vertel-, puzzel- en kleitafel.

Bij de Pioniertjes werken we met thema’s, die voortkomen uit het taalstimuleringsprogramma Uk en Puk. Door het gebruik van thema’s die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen, stimuleren wij de ontwikkeling. Het thema komt terug tijdens de dagopening in de kring, tijdens het voorlezen en in de activiteiten. 

Een goede uitwisseling tussen ouders en pedagogisch medewerker vinden wij heel belangrijk. De ouders worden goed geïnformeerd over het thema en kunnen helpen met het verzamelen van de materialen, meedoen met het samenstellen van woordenlijsten etc. Om de ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling van hun kind, plannen we ongeveer een jaar na het intakegesprek een tien minutengesprek. Na afloop van de peuterspeelzaalperiode volgt een eindgesprek. In geval van problemen of andere vragen is er altijd een afspraak mogelijk

 

Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE)
Door de overheid is het traject Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) opgezet. Dit loopt door in de onderbouw van de basisschool. Kinderen die dit programma volgen:

 

  • Krijgen extra aandacht voor hun taal- en spraakontwikkeling; 
  • Leggen een goede basis voor de basisschool; 
  • Maken makkelijker de overstap naar de basisschool.

 

De Pioniertjes werkt volgens de speel- en leermethode Uk en Puk. 

De Pioniertjes is actief binnen de brede samenwerking met basisschool de Toermalijn. De overdrachtsformulieren, kindbesprekingen, afleggen van bezoekjes bij elkaar, een of twee gezamenlijke thema’s etc. horen bij deze samenwerking.

Met veel plezier, liefde en aandacht werken we aan een goede voorbereiding van de peuters op de basisschool!