Peuterspeelzaal de Speelmolen

Peuterspeelzaal de Speelmolen is een knusse gezellige speelzaal, waar veel te beleven is voor de kinderen. Zo hebben wij o.a. een huishoek, een bouwhoek, een themahoek. Er wordt gewerkt met verticale groepen. Dit houdt in dat kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar op een groep worden geplaatst. Deze groep heeft een maximale bezetting van 16 kinderen.

Nieuwe ontdekkingen doen
Om kinderen een gevoel van veiligheid te geven, ziet elke dag er in de basis hetzelfde uit. Na de inloop, waarbij ouders nog even gezellig met hun kind kunnen spelen of met de andere ouders kunnen kletsen, gaan we gezellig in de kring zitten. We zingen liedjes, praten gezellig met elkaar en we eten lekker een stukje fruit. Op de peuterspeelzaal doet uw kind nieuwe ontdekkingen. Uw kind speelt met spelmateriaal speciaal voor zijn leeftijd en doet zo op speelse wijze veel vaardigheden op. Door samen te zingen, luisteren, dansen, spelen en knutselen, maken de kinderen contact met andere peuters en de leidsters. Zo raken ze gewend om in een groep te spelen en door andere volwassenen begeleid te worden. Het maakt de stap naar de basisschool vaak makkelijker.

Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE)
Door de overheid is het traject Voor- en Vroeg schoolse Educatie (VVE) opgezet. Dit loopt door in de onderbouw van de basisschool. Kinderen die dit programma volgen:

  • krijgen extra aandacht voor hun taal- en spraakontwikkeling;
  • leggen een goede basis voor de basisschool;
  • maken makkelijker de overstap naar de basisschool.

De Speelmolen gaat in 2013 werken volgens het programma van Uk&Puk. Na twee peuterjaren kan uw kind naar groep één van basisschool de Wheermolen. Obs de Wheermolen werkt met ‘schatkist’ en dit programma sluit goed aan bij ons programma.  Natuurlijk kan uw peuter ook naar een andere basisschool.

Wilt u graag een kijkje komen nemen, neem dan even contact op met de pedagogisch medewerkers van de speelzaal. U en uw kind zijn van harte welkom!