Wij doen ons best om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen. Toch kan het voorkomen dat u op een moment minder tevreden bent. Ook heeft u misschien wel suggesties om zaken te verbeteren. Daarvoor hebben wij de Regeling suggesties en klachten: een stappenplan dat waarborgt dat verbetersuggesties door ons serieus en afdoende worden behandeld. In dit informatieboekje wordt deze regeling uitgelegd. Wij nemen elke suggestie serieus, zodat wij onze dienstverlening blijvend kunnen verbeteren.

Bij voorkeur benadert u de betrokken operationeel manager of de pedagogisch medewerker om uw probleem of idee te bespreken. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris van Kinderopvang Purmerend. Dat kunt u doen via dit formulier. Na ontvangst nemen wij contact met u op.