Twee leden Raad van Toezicht voor Stichting Kinderopvang Purmerend

  • 1 lid met expertise op het gebied van de kinderopvang
  • 1 lid met expertise juridisch en governance

Stichting Kinderopvang Purmerend ( SKOP) biedt kinderopvang aan in de gemeenten Purmerend, Landsmeer, Wormer, Edam-Volendam. SKOP is de werkgever van 320 medewerkers, heeft 42 locaties en een omzet van 14 miljoen. De organisatie heeft een zeer divers aanbod voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

SKOP is ambitieus. SKOP droomt van Kindcentra waarin een geïntegreerd en divers aanbod van diensten vorm krijgt. Om elke dag en alle weken van het jaar kinderen te helpen bij hun ontwikkeling en groei door samen of individueel te spelen, te leren, te werken, te onderzoeken en te ontdekken, te sporten, te koken, te ondernemen etc. Een dergelijk aanbod wordt idealiter gedaan door één team, werkend vanuit één (pedagogische) visie, passend bij de wijk, buurt, dorp, leerling populatie van het Kindcentrum.

In toenemende mate is er het belang van een intensieve samenwerking met het Primair Onderwijs. De mogelijkheid om kinderen zo een meer gelijkwaardige uitgangspositie en ontwikkelkansen te geven, neemt daarmee sterk toe. SKOP en OPSPOOR hebben elkaar gevonden in deze maatschappelijke opdracht en willen samen als toekomstmakers graag de uitdaging die de samenleving, ouders en kinderen aan hen stelt, het hoofd bieden.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.

Met het vertrek van een van de Raad van Toezicht leden door het bereiken van de maximale termijnen, is er ruimte voor een nieuw lid in de Raad van Toezicht, met expertise op het gebied van de kinderopvang. Medio 2023 zal het lid met aandachtsgebied juridisch/governance ook de maximale termijn behalen. Vandaar dat we op dit moment twee nieuwe leden voor de Raad van Toezicht zoeken.

Profiel Lid van de raad van toezicht

  • Je bent een toezichthouder met kennis en ervaring op het gebied van kinderopvang sector óf juridisch/governance.
  • Je beschikt over een maatschappelijke antenne, gericht op toekomst maken met een heldere en inspirerende visie op de ontwikkelingen in de Kinderopvang, de kansen in samenwerking met het primair onderwijs, de IKC-ontwikkeling en op de positie van de organisatie in de toekomst.
  • Je hebt ervaring met toezicht; je bent overtuigend en hebt natuurlijk overwicht door je (bestuurlijke) achtergrond, ervaring én persoonlijkheid.
  • Je voelt je verbonden met de samenleving in het algemeen en de maatschappelijke opdracht van de maatschappelijke kinderopvang in het bijzonder.
  • Je handelt vanuit vertrouwen, geeft ruimte en bent ‘gepast nabij’.
  • Je hebt bestuurlijke kennis en ervaring.

Je past goed in een team met een open cultuur.

De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

De Raad houdt toezicht op de strategische koers van de organisatie, bewaakt de maatschappelijke doelstelling en de financiële continuïteit. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol van de directeur-bestuurder, heeft een aantal wettelijke -statutair vastgelegde- taken en verantwoordelijkheden en is een belangrijk klankbord en een adviseur voor de directeur-bestuurder.

De directeur-bestuurder informeert en betrekt de Raad bij alle belangrijke beleidsontwikkelingen, strategische aangelegenheden, risicovolle zaken en mediagevoelige gebeurtenissen en legt verantwoording af aan de Raad over het gevoerd beleid.

Procedure:

Begin januari zullen kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de selectiecommissie. De selectiecommissie doet een voordracht aan de RvT. De RvT benoemt het nieuwe lid naar verwachting eind januari 2023.

Belangstelling?

Lees hier de uitgebreide profielschets op de website van Kinderopvang Purmerend.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met:

Simon Butter, voorzitter RvT, telefonisch op nummer 06 – 53 57 82 78

of Erik Holtslag, directeur-bestuurder,  telefonisch op nummer 06 – 13 01 26 02

Uw sollicitatie, voorzien van motivatie en CV, kunt u richten aan Simon Butter, voorzitter RvT en voorzitter selectie commissie per mail aan s.dijkman@kinderopvangpurmerend.nl of schriftelijk aan het postadres Postbus 243 1440 AE Purmerend.