Onlangs is onze tarievenbrochure voor 2019 uitgekomen. Hierin zijn verschillende productwijzigingen meegenomen. Heeft u hier vragen over? Hieronder vindt u antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw antwoord er niet bij? U kunt een e-mail sturen naar planning@kinderopvangpurmerend.nl.

Veelgestelde vragen tarieven & producten 2019

1. Wat valt binnen de 40-wekenopvang?
Binnen het 40 weken product vragen wij u om een vaste dag(en) in de week te bepalen. U heeft dan een
vaste dag opvang enkel binnen de schoolweken. Tijdens de vakantie(s), maar ook tijdens studiedagen,
heeft u geen recht op BSO. Bijvoorbeeld: tijdens reguliere schoolweken neemt u de maandag af. Wanneer
de studiedag van school op een maandag valt, heeft uw kind op deze dag geen BSO tijdens schooluren.
Tijdens de landelijk vastgestelde vakanties heeft uw kind op maandag geen BSO.

2. Is het mogelijk om binnen de 40-wekenopvang extra dag(en) af te nemen?
Het is mogelijk om binnen het 40-wekenopvang extra dag(en) af te nemen. Deze dag(en) kunt u
aanvragen in het ouderportaal. De kosten van de extra dag(en) wordt achteraf gefactureerd. Alle extra
aangevraagde dag(en) zijn op basis van beschikbaarheid.

3. Wat valt binnen de 52-wekenopvang?
Binnen de 52-wekenopvang vragen wij u om een vaste dag(en) in de week te bepalen. U heeft dan een
vaste dag opvang binnen de schoolweken, de vakanties en tijdens de studiedagen. Bijvoorbeeld: tijdens
reguliere schoolweken neemt u de maandag af. Wanneer de studiedag van school op een maandag valt
heeft uw kind op deze dag ook opvang. Tijdens de landelijk vastgestelde vakanties heeft uw kind op
maandag ook opvang. Deze toekenning is automatisch. U hoeft hiervoor niks aan te passen in het
ouderportaal. Wel krijgt u een nieuw contract ter ondertekening toegezonden.

4. Waarom is er een verschil in het uurtarief tussen 52-wekenopvang en 40-wekenopvang?
De 40-wekenopvang is een afwijkend product. Wij kunnen dit product alleen aanbieden door kosten, die
ook doorlopen wanneer uw kind niet aanwezig is op de opvang, door te calculeren in de prijs.

5. Is er BSO tijdens feestdagen?
De BSO is tijdens nationale feestdagen gesloten. Wanneer dit voor uw kind een vaste BSO dag is, komt
deze dag te vervallen. Het is niet mogelijk om deze dag te ruilen.

6. Tot wanneer is mijn flexpas geldig?
De flexpas wordt niet meer aangeboden. Eerder afgesloten producten zijn geldig tot één jaar na de
afsluitdatum.
Bijvoorbeeld: Uw contract voor uw flexpas is op 18 augustus 2018 ingegaan. Deze flexpas is
geldig tot 18 augustus 2019.

7. Hoe ziet de opvang tijdens vakantie(s) eruit in 2019?
In 2019 krijgt de vakantie opvang een andere vorm: De flex-uren komen te vervallen. U kunt tijdens
vakantie(s) gebruik maken van een vaste dag of een vast aantal dagen per jaar. U kunt hierbij alleen hele
dagen afnemen, waarbij u als eindtijd kunt kiezen tussen 18.00 en 18.30 uur (bij continurooster kunt u
ook kiezen voor 17.00 uur als eindtijd). Tijdens vakantie(s) en studiedagen staat uw kind automatisch
aanwezig gemeld op de vaste dag die u ook afneemt tijdens schoolweken. U hoeft zich niet meer zoals
voorheen aan te melden. Afmeldingen dient u wel door te geven in het ouderportaal Konnect.
U heeft hierbij keuze uit de volgende mogelijkheden:
12 dagen (gelijk aan vastgesteld aantal vakantieweken): U maakt gebruik van uw vaste dag die u ook
gebruikt tijdens schoolweken. Ter voorbeeld: U heeft opvang tijdens schoolweken op maandag. Tijdens
vakantie(s) is ook de maandag dan uw vaste opvangdag.
24 dagen: U maakt gebruik van uw vaste dag die u ook gebruikt tijdens schoolweken, daarnaast kiest u
voor nog een vaste opvangdag. Ter voorbeeld: U heeft opvang tijdens schoolweken op maandag. Tijdens
vakantie(s) is ook deze dag uw vaste opvangdag. Daarnaast heeft u gekozen voor de woensdag als vaste
opvangdag tijdens vakantie(s). Tijdens vakantie(s) zijn maandag en woensdag uw vaste dagen bij de
opvang.
36 dagen: U maakt gebruik van uw vaste dag die u ook gebruikt tijdens schoolweken, daarnaast kiest u
voor twee andere vaste opvangdagen. Ter voorbeeld: U heeft opvang tijdens schoolweken op maandag.
Tijdens vakantie(s) is ook deze dag uw vaste opvangdag. Daarnaast heeft u gekozen voor de woensdag en
vrijdag als vaste opvangdagen. Tijdens vakantie(s) zijn maandag, woensdag en vrijdag uw vaste dagen bij
de opvang.

8. Hoe is het ruilbeleid in 2019?
Het ruilbeleid blijft in het nieuwe jaar van kracht. Dit is een service die wij aanbieden en geen recht, mits
er uiteraard plaatsen beschikbaar zijn. Er geldt een termijn van 30 dagen vóór en na de dag die u wilt
ruilen.

9. Kan ik mijn vakantiedag ruilen voor een opvangdag in een reguliere week?
Wanneer u geen gebruik maakt van de vaste vakantiedag is het mogelijk deze dag in te zetten tijdens een
reguliere week. Dit kan echter alleen binnen de voorwaarden van ons ruilbeleid.

10. Kan ik mijn opvangdag in een reguliere week ruilen voor een vakantiedag?
U kunt uw reguliere opvangdag niet ruilen voor een volledige vakantiedag. Als u toch een hele dag opvang
behoeft, dan worden deze extra uren van de vakantiedag achteraf gefactureerd.

11. Wat is mijn opzegtermijn?
In december geldt er geen opzegtermijn voor uw contract. Wanneer u in december uw contract wil
ontbinden, gebeurt dit per 1 januari 2019. Van januari tot en met november geldt de opzegtermijn van
één maand. Bijvoorbeeld: U zegt 12 januari schriftelijk uw contract op. Uw contract wordt per 12 februari
ontbonden.

12. Worden mijn tarieven of opvanguren automatisch aangepast in mijn toeslagen?
Uw tarieven worden niet automatisch aangepast. U moet dit zelf wijzigen via www.mijntoeslagen.nl. De
tarieven van 2019 kunt u terugvinden op onze website onder het kopje tarieven en in de tarievenfolder.
Voor een berekening van uw persoonlijke situatie verwijzen wij u door naar de rekentool op de website.
Graag vernemen wij schriftelijk hoe wij uw contract kunnen aanpassen. U kunt een e-mail sturen naar
planning@kinderopvangpurmerend.nl