‘Blij dat je er bent’

‘Blij dat je er bent’

Corine Laurant vertelt in het magazine Regio Zaken over de meerwaarde van kinderopvang

Van crisistijd naar wachtlijsten: de kinderopvang is een dynamische branche. Corine Laurant is directeur-bestuurder van de grootste organisatie op dat gebied in onze stad: Kinderopvang Purmerend. “Wij kennen zoveel Purmerendse kinderen, het is onze verantwoording om hen én hun ouders te ondersteunen”, aldus Corine. Hoe kijkt zij naar de toekomst van haar stichting en de kinderen in onze stad? Regio Zaken ging met haar in gesprek.

“De inhoud en kwaliteit staan centraal in de organisatie. We willen aan kinderen elke dag een fijne, veilige en leerzame plek bieden. Kinderen en hun ouders krijgen persoonlijke aandacht, we willen dat een kind bij wijze van spreken huppelend naar de opvang komt. Als ouder moet je zeker weten dat jouw kind enorm welkom is en gezien wordt, zodat je met een gerust hart kunt gaan werken of studeren. Dat is waar wij het voor doen.”

Spelen en delen

“Kinderopvang is wat ons betreft veel méér dan kinderen verzorgen. We bieden jonge mensen uitdaging, sociale ervaring en algemene ontwikkeling. In een groep met leeftijdsgenoten leren ze spelen en delen, omgaan met tegenslag, succes en elkaars normen en waarden. Een groep peuters bij de peuteropvang is een genot om te zien: het lijkt wel een kleine samenleving op zich.”

Regelgeving

“Ik ben groot voorstander van veiligheid en goede regels, maar meer regels verhogen de veiligheid niet per definitie. Ik blijf het bijzonder vinden dat leerkrachten met meer dan dertig kinderen in een klaslokaal verblijven, terwijl datzelfde lokaal direct na de eindtijd van de school plotseling aan heel andere eisen moet voldoen. Dan mag een pedagogisch medewerker van de buitenschoolse opvang met maximaal 10 kinderen werken en er zijn strakke afspraken over de beschikbare vierkante meters per kind. Bijna elke nieuwe regel vraagt om investeringen van kinderopvangorganisaties. De overheid heeft wel visie op de marktwerking en regels, maar investeert niet vaak mee. Dat laten zij over aan de ondernemer en dat botst soms.”

Kansberoep

Een paar jaar geleden werd het vak van pedagogisch medewerker als ‘overschotberoep’ betiteld door het UWV, waardoor minder studenten kozen voor de opleiding. Daar ondervindt de hele kinderopvangbranche nu de gevolgen van: het aannemen van nieuwe medewerkers is een flinke uitdaging, omdat het aanbod van opgeleide medewerkers laag is. “Ja, dat is ook voor ons nu spannend, maar wij komen juist in deze situaties met nieuwe ideeën. We ontwikkelen plannen en denken graag buiten de gebaande paden. Zo werken we samen met het onderwijs: de functie van pedagogisch medewerker wordt breder omdat je dan ook deels in de school werkt. Daar hebben we ervaring mee in de kindcentra en het geeft meer uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Wij gaan nu ook traineeships aanbieden, waarbij jonge medewerkers met een eigen mentor en interne opleidingen werkervaring op kunnen doen in de kinderopvang. ‘Kansberoep’ is nu veel meer op zijn plaats.”

Het Jaar van de techniek

Corine heeft een brede interesse en zet zich graag in voor zowel lokale als landelijke initiatieven. Recent is zij bestuurslid geworden van Purmer Valley, een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, overheid en (ICT) bedrijven. Corine: “We geven bij de opvang ook graag een stuk algemene ontwikkeling mee. Daarom hebben we bij Kinderopvang Purmerend ‘het Jaar van de techniek’ uitgeroepen. Door technische activiteiten op een laagdrempelige en leuke manier aan te bieden bij de kinderopvang, maken onze kinderen kennis met techniek. We zijn gestart met workshops drones programmeren voor de buitenschoolse opvang en later dit jaar bieden we meer activiteiten voor alle doelgroepen.”

De toekomst

Hoe ziet de toekomst van de kinderopvang er uit? “Ik denk dat de meerwaarde van kinderopvang de komende jaren nog duidelijker wordt. Onze medewerkers hebben zóveel kennis van de ontwikkeling van kinderen, ook op individueel niveau. Die pedagogische inhoud is bijvoorbeeld van grote waarde in het onderwijs. Ik verwacht dat onderwijs en opvang nog veel meer voor elkaar gaan betekenen, in Purmerend en de rest van Nederland. Onze organisatie blijft ontwikkelen, dat past al 45 jaar bij ons en we staan stevig in onze schoenen. We blijven samenwerken in Purmerend en vooral waarde creëren voor de kinderen in onze stad en omliggende gemeenten.”

Dit is een samenvatting. Lees het hele interview in de Interview Corine Regio Zaken juli 2018. Het interview is gepubliceerd in Regio Zaken, Purmerend, Waterland en omstreken, nummer 5, begin juli 2018.

Ouders aan het woord

“Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar de opvang”

bekijk al onze locaties