De voordelen van een kindcentrum

De voordelen van een kindcentrum

Tijdens de Week van de Opvoeding draait het om de ontmoeting en uitwisseling van kennis met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals. Daarom zetten wij vandaag de voordelen van een kindcentrum in de spotlights!

Kinderopvang Purmerend is op dit moment onderdeel van twee kindcentra, namelijk KC Willem Eggert en KC Het Parelhof. Wendy Tempel, unit coördinator bij KC Willem Eggert, vertelt: ‘Binnen KC Willem Eggert werkt Kinderopvang Purmerend intensief samen met OPSPOOR. Wij spreken niet van een ons en zij, maar wij zijn samen echt een team.’  Mariska Hoogwerf, senior pedagogisch medewerker bij BSO de Driesprong (onderdeel KC Het Parelhof), beaamt dit: ‘Wij hebben een hele goede samenwerking met het onderwijs. Niet alleen betreffende de kinderen, maar ook als team. Zo zijn we op de hoogte van bijzondere privé situaties van elkaar, denk hierbij aan geboorte en overlijden.’

Intensieve samenwerking biedt veel voordelen: binnen het team, voor de kinderen en de ouders!

Het intensieve samenwerken zorgt voor veel voordelen. De lijntjes binnen de teams in een kindcentrum zijn kort. Mariska: ‘Wanneer ik mij zorgen maak over een kind, ga ik eerst met de ouders in gesprek en daarna met de leerkrachten. Sommige kinderen komen hier vier dagen in de week, waardoor wij soms meer weten over de thuissituatie dan de leerkrachten. In zo’n situatie is het fijn om onze kennis met het gehele team te delen.’

Voor de kinderen is het ook prettig dat we intensief samenwerken en dat de kinderopvang, peuteropvang, buitenschoolse opvang en het onderwijs zijn samengevoegd binnen één locatie. Wendy: ‘Zo is de overgang van de peuteropvang naar groep 1 kleiner. De kinderen kennen het gebouw en de medewerkers al. Een ander voordeel is dat we in een klein team werken. Sommige van ons werken als pedagogisch medewerker en als onderwijsassistent!’

Ook voor ouders zorgt de samenwerking tussen onderwijs en opvang  voor vele voordelen. ‘Ouders vragen soms ook of we aansluiten bij een zorggesprek met leerkrachten, omdat ze dit fijn vinden.’ Vertelt Mariska. ‘Uiteindelijk heeft iedereen hetzelfde doel: we willen allemaal het beste voor het kind. Het mooie aan de BSO is dat wij de kinderen op een andere manier zien dan het onderwijs. Bij ons zijn ze in een vrije omgeving. Het is voor de leerkracht makkelijk om bij ons op de BSO even binnen te stappen en de speelsituatie van een kind te zien. Door de samenwerking kan het kind zowel in het onderwijs als op de BSO op dezelfde manier begeleid worden.’. Wendy vult aan: ‘In het kindcentrum is veel kennis en maken we gebruik van elkaars expertise. Kinderen volgen onderwijs om te leren en komen op de opvang om te ontspannen.’

Opening nieuw kindcentrum najaar 2022

In het najaar van 2022 zullen wij onderdeel worden van Kindcentrum Wheermolen. BSO Sterrenplukkers, peuteropvang de Speelmolen en kinderdagverblijf de Speelplaneer krijgen samen met basisschool Wheermolen een prachtig en gloednieuw pand. Wij kijken er naar uit om nog meer kennis te delen met, voor en door ouders, medeopvoeders en professionals!

Update 21-02-2022: Kom jij ons team versterken?

Wil jij ook de voordelen ervaren van een kindcentrum? Kom ons team versterken en bekijk onze vacature voor pedagogisch medewerker voor BSO de Driesprong hier!