Opvang en onderwijs samen in grootste esports en gaming centrum van Europa

Opvang en onderwijs samen in grootste esports en gaming centrum van Europa

Corine Laurant, bestuurder van Stichting Kinderopvang Purmerend (SKOP), en Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van schoolorganisatie OPSPOOR, starten deze zomer een experience centrum in H20 Esports Campus. H20 is het grootste permanente esports en gaming centrum van Europa en hier worden jong en oud geïnspireerd om te ontdekken, te leren en te werken aan hun toekomst. Vanaf deze zomer kunnen kinderen er al terecht voor opvang en deelname aan het Out of School-programma.

Het nieuwe experience centrum is een geheel nieuw concept waar kinderopvang en onderwijs een plek krijgen én waar medewerkers van de stichtingen hun expertise kunnen doorontwikkelen. H20 Esports Campus is dé plek waar gaming, esports en creatieve tech centraal staan. Voor de twee stichtingen is het een logische plek om hier hun samenwerking voort te zetten. Corine Laurant: “Techniek en de digitale wereld maken een groot deel uit van onze toekomst. In dit experience centrum maken kinderen niet alleen kennis met techniek en de digitale wereld, maar worden zij ook echt ondersteund en uitgedaagd in hun ontwikkeling op dit gebied. Dat we kinderopvang en onderwijs combineren op deze plek is bijzonder waardevol en een logische stap in onze eigen ontwikkeling én in onze samenwerking.”

De wonderlijke wereld van leren
Chris van Meurs: “Elk kind heeft een eigen talent en wij helpen hen dit talent te ontdekken. Ik geloof in de wonderlijke wereld van leren, zonder grenzen en zonder voorwaarden. Door kinderen onbevangen te laten nadenken over de mogelijkheden van en voor de toekomst verrassen zij zichzelf. Ze krijgen hierdoor meer vertrouwen in hun eigen mogelijkheden. Ik zie het Out of School-programma in de zomermaanden niet als een inhaalprogramma met lessen, maar juist als verrijkend onderwijs. Zo is het horen van het verhaal achter de techniek van een vliegtuig veel interessanter wanneer dit bijvoorbeeld wordt gepresenteerd door een piloot.”

Invulling programma experience centrum
Op dit moment wordt hard gewerkt aan de precieze invulling van het experience centrum. Hierin wordt ook de verbinding gezocht met de locatie. Dirk Tuip, oprichter van H20, vult aan: “Voor ons is met name de samenwerking tussen bedrijfsleven, opvang en onderwijs zeer interessant. Wij zijn al vele jaren bezig met het stimuleren van techniek binnen het leerprogramma van kinderen. Met H20 geloven we dat gaming en gaming-gerelateerde technologie hier een positieve bijdrage aan levert. Dit komt heel mooi samen op deze plek waar de digitale wereld centraal staat.”

Social media
Zodra het exacte programma bekend is, zal dit via de socials van bovenstaande partijen naar buiten worden gebracht. Meer informatie is beschikbaar op www.kinderopvangpurmerend.nl en www.opspoor.nl