Watoto

‘Heel goed, spring maar mee. En nu maken we ons heel groot. Zo groot als je maar kan. En nu maken we ons juist heel klein. Zo klein als een muis. Ik zie hier allemaal muisjes. Goed zo!’ Tijdens de peutergymles doen alle kinderen enthousiast mee. Bewegen is leuk en goed voor iedereen!

Welkom bij peuteropvang Watoto! Onze opvang is een onderdeel van Brede School de Kraal, waar ook buitenschoolse opvang Anansi gevestigd is. De hechte groep pedagogisch medewerkers ontvangen en begeleiden de kinderen met veel enthousiasme en warmte en zorgen voor de juiste balans van rust en uitdaging.

Vertrouwd met een vast ritme

Om kinderen een gevoel van veiligheid te geven, ziet elke dag er in de basis hetzelfde uit. Tijdens de inloop kunt u nog even gezellig met uw kind spelen. Wanneer u vertrekt, zingen we liedjes in de kring, we praten met elkaar en we eten fruit. Eten en drinken doen we samen, want zien eten doet eten! Uiteraard is er voldoende tijd voor de kinderen om vrij te spelen in de klas, in de speelzaal of buiten. Kinderen leren veel van samen spelen. We zingen samen, maken de mooiste kunstwerken en gaan graag samen op ontdekkingstocht in de tuin. Op de mooie buitenspeelplaats kunnen de kinderen veilig op avontuur.

Taalontwikkeling

Op verschillende manieren besteden wij aandacht aan de (taal)ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld tijdens rollenspellen, kringactiviteiten, zingen en (voor)lezen. Wij sluiten aan bij de beleveniswereld van de kinderen. Elke activiteit krijgt hierdoor een zinvolle betekenis, want alles wordt gebruikt als leer- en opvoedmoment.

Samenwerking met het onderwijs

In Brede School de Kraal zijn ook openbare basisschool Oeboentoe en oecumenische school Kawama gevestigd. Wij werken prettig samen met deze partners en hebben gezamenlijke thema’s en feesten. Uw peuter kan zo ook op een speelse manier kennismaken met de basisschool. Dat verkleint de ‘grote’ stap naar het basisonderwijs.

Rondleiding
Wilt u eerst de locatie zelf zien? Dat kan! Vraag gerust een rondleiding aan.

Inschrijven

Schrijf uw kind hier online in voor Peuteropvang Watoto.