Peuteropvang Wheermolen

Welkom bij Peuteropvang Wheermolen

Komt uw kind spelen en samen met andere peuters de wereld ontdekken bij peuteropvang Wheermolen? Tijdens een vaste combinatie van dagdelen, van ongeveer vijf uur, leert uw peuter stap voor stap de wereld verkennen door samen te spelen, eten, dansen en zingen. Ieder kind is uniek en krijgt hier de ruimte om zichzelf te zijn en zichzelf te ontwikkelen op zijn eigen tempo.

Spelenderwijs ontwikkelen

Het ervaren en enthousiaste pedagogisch team zorgt voor een warme en enthousiaste opvang. We werken met verschillende thema’s. De thema’s komen voort uit het voor- en vroegschoolse educatieprogramma (VVE) Uk en Puk. Spelen staat centraal, maar we stimuleren doelgericht in spel de ontwikkeling op verschillende vlakken. Doel is om een betere start te maken op de basisschool.

Gemakkelijk overstap naar de basisschool

Peuteropvang Wheermolen is gevestigd in Kindcentrum Wheermolen. In ons pand zijn ook kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en onderwijs aanwezig. We werken niet alleen nauw samen, we werken ook toe naar één beleid en één manier van werken. Hierdoor is er een doorgaande lijn gedurende de dag. Er is continue afstemming tussen onderwijs en opvang medewerkers, waardoor we vanuit één gedachte handelen.

De locatie van de peuteropvang zit direct naast de kleuterklassen. Het is voor uw kind en voor u fijn dat u op deze manier de school al leert kennen. Zo zorgen we voor een gemakkelijke overstap naar groep 1 zodra uw peuter een kleuter wordt. De pedagogisch medewerker zorgt voor een warme overdracht naar de juf of meester van groep 1.

Praktische informatie

  • POV Wheermolen is geopend van maandag tot en met vrijdag. De openingstijden zijn van 08:30 uur tot 13:50 uur.
  • Bij POV Wheermolen krijgt uw kind een gezonde broodmaaltijd. Fruit graag meegeven.
  • POV Wheermolen is gesloten tijdens de schoolvakanties van regio Noord-Nederland.

Rondleiding

Wilt u eerst de locatie zelf zien? Dat kan! Vraag gerust een rondleiding aan.

Inschrijven

Schrijf uw kind hier online in voor POV Wheermolen