Komt uw kind spelen en samen met andere peuters de wereld ontdekken? Kinderopvang Purmerend biedt een gezellige en veilige omgeving voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Tijdens minimaal twee vaste combinatie van dagdelen van ongeveer drie uur leert uw peuter stap voor stap de wereld verkennen door samen te spelen, eten en te dansen en zingen. De peuteropvang is gesloten tijdens de schoolvakanties van regio Noord-Nederland.

Spelenderwijs leren in een vertrouwde omgeving

Onze pedagogisch medewerkers creëren een warme en ontspannen sfeer waarin ruimte is voor plezier en ontwikkeling. Zo leren ze in een vertrouwde omgeving samen te spelen en ze leren over hoe we met elkaar omgaan. Ieder kind is uniek en krijgt de ruimte zichzelf te zijn.

Bewegen tijdens peutergym

Elke week krijgen de peuters gymles van een gekwalificeerde leraar. Bewegen is leuk en goed voor de motorische ontwikkeling.

Voorbereiding op de basisschool

De peuteropvang is leuk en leerzaam. We besteden extra aandacht aan zelfredzaamheid en de voorbereiding op de basisschool. Door spelletjes, verhalen en kijken op de basisschool hebben de kinderen een goede basis voor groep 1. Zo kan de overstap naar school zo soepel mogelijk verlopen.

Vroeg- en voorschoolse educatie (VVE)

Naast reguliere opvang bieden we ook Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan. VVE is een programma dat erop gericht is om onderwijs- en/of ontwikkelingsachterstand bij jonge kinderen van circa 2 tot 6 jaar te verminderen. Hierdoor kunnen deze kinderen een betere start maken aan het begin van de basisschool. Op vier van onze peuteropvanglocaties (de Pioniertjes, Hiawatha, ’t Boterbloempje en de Speelmolen) werken met het VVE-programma Uk & Puk. De activiteiten uit het programma stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels.

In opdracht van gemeente Purmerend bieden we 960 uur voorschoolse educatie aan kinderen met een indicatie voor VVE. Deze wordt afgegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Kinderen die starten als zij 2,5 jaar oud zijn, hebben op het moment dat zij de leeftijd van 4 jaar bereiken, 960 uur voorschoolse educatie ontvangen. Afhankelijk van de openingstijden van de locatie, komen kinderen met een indicatie tijdens schoolweken 3 of 4 dagen per week naar de opvang.

Peuteropvang Purmerend locaties

   Ouders aan het woord

   “Onze kinderen gaan altijd met veel plezier naar de opvang”

   Kom bij ons kijken
   Vraag hier een rondleiding aan
   direct aanvragen